Kontaktinformasjon

Administrasjon:

bibelskolen@nll.no

Rektor:

pbholm@online.no

Tlf.: 33 33 89 00

Adresse: Fossnesveien 13B,

3160 Stokke

 

Ønsker du å gi en gave?

 

Skolen eies og drives av:
Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

Ressurser


I menyen til venstre kan du finne kompendier som brukes i undervisningen på Fossnes Bibelskole.
Det ligger også ute aktuelle foredrag og artikler.