Søk nå!

Skolen har løpende opptak og du kan søke om plass! Mer her.

Kontaktinformasjon

Administrasjon:

bibelskolen@nll.no

Rektor:

pbholm@online.no

Tlf.: 33 33 89 00

Adresse: Fossnesveien 13B,

3160 Stokke

 

Ønsker du å gi en gave?

 

Skolen eies og drives av:
Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

Per Bergene Holm

REKTOR OG TIMELÆRERPer


Per Bergene Holm (f. 1964) er utdannet cand. teol. fra Menighetsfakultetet (1988). I tillegg har han hebraisk mellomfag, norsk grunnfag, historie grunnfag og pedagogisk seminar. I perioden 1988-1990 jobbet han som feltprest, og fra 1990-1992 var han ansatt som lektor ved Kvitsund Gymnas. Deretter ble han rektor ved Bibelskolen på Fossnes, da den ble opprettet i 1992. Per er gift med Marit og de har seks barn. De bor i Kvelde i Larvik kommune.

 

På bibelskolen underviser han i fagene Innføring i GT, Innføring i NT,  Johannes åpenbaring og Troslære.


Quotation markVår sak er å være tro og så ut Ordet, og så være i bønn om at Ordet må gjøre sin gjerning. Det er vårt ønske at Guds ord må få lyde klart og rent til vekkelse og omvendelse, frelse og nytt liv, - og at vi får eie Herrens velsignelse over undervisningen og livet ved skolen på alle måter! Selv om alt det praktiske fungerer, hjelper det ingenting hvis ikke Herren er med og gjør sin gjerning! Derfor er det om å gjøre at vi som underviser på skolen kan få leve i det fortrolige samfunn med Jesus!

 

Lars Fossdal

TIMELÆRERLars


Lars Fossdal
(f. 1954) har gått folkehøyskole, bibelskole og befalskole. Siden 1979 har han reist som predikant, og han har også jobbet som buss- og trailersjåfør. Lars er gift med Torunn og de har seks barn. De bor for tiden på Gyland ved Flekkefjord hvor de driver et småbruk med sau.

 

På bibelskolen underviser Lars i fagene Profeten Jesaja, Salmenes bok og Hebreerbrevet.


Quotation mark

Det er sagt at Kristus er Bibelens kjerne og stjerne. Det er han i sannhet. Etter som en leser og blir kjent med innholdet under Åndens veiledning, kommer en til samme erfaring som Emmausvandrerne gjorde, da Jesus veiledet demgjennom Skriftene. De fikk se at Skriften med alle sine bilder, lignelser, ordspråk og hendelser beskrev Jesus Kristus (Luk.24,27).

Jesus selv sa om det som sto skrevet i Bibelen (Luk.24,46-47): “Så står skrevet, at Messias skal lide og oppstå fra de døde på den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.” Likevel er det så ofte vanskelig for oss å få øye på ham. Vi stirrer oss blinde på bildene og hendelsene (skyggene) og ser ikke Kristus, selve bildet. Simon trodde GTs ord, og han kjente ham igjen da han kom inn i templet. Da sa han: “Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse.” Kan du si det samme?

Er Skriftens Jesus din frelser og konge?

 

Sigbjørn Agnalt

TIMELÆRERSigbjorn


Sigbjørn Agnalt (f. 1955) er er gift med Irene og de har fem barn sammen. De eier et gårdsbruk i Skiptvet i Østfold hvor de driver med kjøttproduksjon med ammeku. Han var i noen år ansatt som forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband, var så heltidsbonde i en del år, før han begynte som møllearbeider. I januar 2005 begynte Sigbjørn på Bibelskolen på Fossnes.

 

Han underviser i fagene Matteusevangeliet, Sjelesorg og Sang og musikk i høstsemesteret, og Johannesevangeliet, Prekenlære og Sang og musikk i vårsemesteret.

 

Martin Fjære

TIMELÆRER OG VAKTMESTERMartin


Martin Fjære (f. 1977) er utdannet elektriker og jobber for Moelven elektro. Han jobber som vaktmester og timelærer på bibelskolen og reiser som forkynner for NLL. Martin er gift med Liv Jorunn og de har seks barn.

 

På bibelskolen underviser han i fagene 1. Johannesbrev, Småprofetene og har også noe av innføringen til NT.


Reidun Asdahl

ADMINISTRASJONSSEKRETÆR

 

Reidun Asdahl (f.1985) er født og oppvokst på Fossum Gård, Årnes, men bor nå på Sem. Hun er utdannet Interiørkonsulent NKI, har noen kurs fra BI, og har tidligere jobbet med salg og service i interiørbutikker og kafeteria. Skoleåret 2015-2016 jobbet Reidun som husmor på Bibelskolen.

Som administrasjonssekretær arbeider hun med bl.a. internat og leie, regnskap og lønn, samt forefallende kontorarbeide.

 

 

 

 

Mary Ann Mercado

HUSMOR

 

Mary Ann Mercado (f. 1988) jobber som husmor på Bibelskolen i
en 100 % stilling. Hun kommer opprinnelig fra Filippinene og har tidligere jobbet noen år som au-pair på Nøtterøy. Hun var elev ved Bibelskolen våren og høsten 2016.

 

 

 

 

André Heian

 VAKTMESTER

 

Andrè Heian (f.1983) er utdannet møbelsnekker. Han arbeider deltid som vaktmester på Bibelskolen,
og har ansvaret for en rekke vedlikeholdsoppgaver på internat, bygg og område. Andrè er gift med Sara, og sammen har de seks barn.

 

 

 

Ole Henrik Børresen

VAKTMESTERASSISTENT

 

Ole Henrik Børresen er assisterende vaktmester og har ansvar for en rekke forefallende oppgaver på Bibelskolen.