Søk nå!

Skolen har løpende opptak og du kan søke om plass! Mer her.

Kontaktinformasjon

Administrasjon:

bibelskolen@nll.no

Rektor:

pbholm@online.no

Tlf.: 33 33 89 00

Adresse: Fossnesveien 13B,

3160 Stokke

 

Ønsker du å gi en gave?

 

Skolen eies og drives av:
Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

Litt hverdagsbilder


Et lite innblikk fra en vanlig skoletime på Fossnes.

 
Rektor Per Bergene Holm underviser med engasjement.

Husmor Mary Ann (t.v.) i samtale med en av elevene.


Det er flere studenter som bor på skolen for tiden (og noen arbeidere), og det bidrar positivt til fellesskapet.

Og denne dagen har også noen tidligere elever funnet sin plass rundt spisebordet på Fossnes. Det er hyggelig!